หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2556

เปิดสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก. ทางอินเตอร์เน็ต 8 - 30 พฤษภาคม 2556

เปิดสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก. แล้ว!!! รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 พฤษภาคม 2556 รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษา 
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาตรี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 11 แห่ง 
 • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • พระนครศรีอยุธยา
 • ฉะเชิงเทรา
 • ราชบุรี
 • ชลบุรี
 • เชียงใหม่
 • พิษณุโลก
 • อุดรธานี
 • อุบลราชธานี
 • สุราษฎร์ธานี
 • สงขลา
สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบหมายจาก ก.พ. ให้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 โดยกำหนดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-30 พ.ค. 56 รับชำระเงินและเลือกศูนย์สอบระหว่างวันที่ 8-31 พ.ค. 56 สอบข้อเขียนพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบจำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 56 หรือวันอาทิตย์ที่ 25 ส.ค. 56 และจะประกาศผลการสอบในวันที่ 9 ต.ค. 56 ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th 

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<< 

สมัครที่ คลิกที่นี่ี (ไปสมัครกันครับ) ที่มา  http://www.thaionline1.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น