หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เตรียมสอบเลื่อนนายตำรวจสัญญาบัตร ธันวาคม 2555


เตรียมสอบเลื่อนนายตำรวจสัญญาบัตร ธันวาคม 2555ประมาณ ธันวาคม 2555 นะคับ รอฟังข่าว

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)http://740874b1.linkbucks.com
ลิงค์สำรอง
ดาวน์โหลด คู่มือเตรียมสอบราชการ ข้อสอบ รัฐวิสาหกิจ แนวข้อสอบรับราชการ

ดาวน์โหลด คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ (Thaionline1.com)
คู่มือเตรียมสอบราชการ ข้อสอบ รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ แนวข้อสอบรับราชการ
http://www.thaionline1.com

แนวข้อสอบ ธกส. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=5

แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=6

แนวข้อสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้า การประปา
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=10

แนวข้อสอบตำรวจ 2554
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=7

แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 54
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=8

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม.
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=11

แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=12

ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=50ขอขอบคุณที่มา http://www.sara-dede.com/webboard/index.php?topic=359.0

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 2551
แจกสรุปรัฐธรรมนูญ และพ.ร.บ. ต่างๆ

สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญ2550 โหลดตามลิ้งข้างล่าง
http://adf.ly/AfBFh

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน อัพเดตถึงฉบับล่าสุด
http://adf.ly/AfEFF

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ อัพเดตถึงฉบับล่าสุด
http://adf.ly/AfET4

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
http://adf.ly/AfEbR

ระเบียบงานสารบรรณ
http://adf.ly/AfEhI

ข้อปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของ พงส.
http://adf.ly/AfErU

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
http://adf.ly/AfEwQ

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
http://adf.ly/AfFHQขอบคุณที่มา http://www.sara-dede.com/webboard/index.php?topic=1196.0

เปิดสอบพนักงานเทศบาลลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย 18 ต.ค.-8 พ.ย.55

เปิดสอบ เทศบาลตำบลวัดธาตุ จ.หนองคาย เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  18 ต.ค.-8 พ.ย.55

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2555 รวม 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา (18 ต.ค.-8 พ.ย.55) 

ประกาศเทศบาลตำบลวัดธาตุ 
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2555 

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน 2 ตำแหน่ง คือ 
ก. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 
1. เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา 

ข. สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 
1. ครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา 

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 
(ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ 
ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

อ่านต่อ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12318

เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการพลศึกษา (บัดนี้-8 ต.ค.55)

ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 <รับทางไปรษณีย์>(บัดนี้-8 ต.ค.55)

สถาบันการพลศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555 ดังนี้
1. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา/วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
2. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย 
3. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษ 
4. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
- วุฒิปริญญาโท ทางนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารพัฒนาการ 
5. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 
- วุฒิปริญญาโท ทางนิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน 
6. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
7. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานันทนาการ หรือนันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว หรือการจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว 
8. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 2 อัตรา 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
9. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเคมี 
10. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ 
12. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
13. อาจารย์ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
- วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารจัดการกีฬา 
- ความถนัดกีฬาปันจักสีลัต 
- ความถนัดกีฬากรีฑา (ประเภทลาน) 
14. อาจารย์
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการการกีฬา 
- ความถนัดกีฬาเทนนิส หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 
- ความถนัดกีฬาลีลาศ หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 
- ความถนัดกีฬาฟุตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
- ความถนัดกีฬาบาสเกตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
- ความถนัดกีฬามวยไทย/มวยสากล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
15. อาจารย์ 
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา 
- ความถนัดกีฬาบาสเกตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 
- ความถนัดกีฬาเปตอง หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 
- ความถนัดกีฬามวยไทย/มวยสากล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 
- ความถนัดกีฬาฟุตบอล หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 
- ความถนัดกีฬากรีฑา หน่วยงานที่บรรจุ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ยะลา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 
สมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นใบสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2555 (ยกเว้นวันที่ 29-30 กันยายน 2555 และวันที่ 1 ตุลาคม 2555) ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. ณ สำนัก งานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา 333 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-8 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.ipe.ac.th 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12314