หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครสอบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2556


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 26 สิงหาคม 2556

ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นิติกร 2 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ได้รับปริญญาตรี ทางการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์
 • พนักงานขับรถ 1 อัตรา
  ระดับการศึกษา: ปวช.
สมัครงานราชการ ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม โทร 022418250-1
ตั้งแต่วันที่ 5-26 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 09.00-16.00 น. (หยุดพักเที่ยง 12.00-13.00 น.)

>>>
 อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม Click ที่นี่

รับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รวม 10 อัตรา วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 56

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รวม 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ 

ตำแหน่ง 

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นักวิชาการพัสดุ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวม 10 อัตรา 

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2556 

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<< 

ที่มาhttp://www.thaionline1.com/