หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

[แจก] ***รวมข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย (update)!! ***

[แจก] ***รวมข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น พร้อมเฉลย (update)!! ***

http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=3365DACE25L8JNCMZXNNH7[M735ZZ8

http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=3111CE82B34S4HE8544S5XYUKL2A8F

http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=3365DACE254GT3[L[Q6WFBCS5533QP

http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=3365DABB173R[ZVTXBZ3DCKXP1ZO8A

http://upload.one2car.com/download/download.aspx?pku=3365DACE256L[UO2DGWCD7QT81[ZJY

 หากไฟล์ใดติด pass ขอแจ้งให้ทราบว่า pass คือ www.perdsorb.net

--> ที่มา http://www.thailocalmeet.com/index.php?PHPSESSID=5c0aa5f6de81506bb52b803ab65a0542&topic=16274.0

1 ความคิดเห็น:

 1. จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท. ใหม่ล่าสุด
  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
  - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล
  - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
  - แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
  ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
  - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
  แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

  สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
  เลขที่บัญชี 188-206843-2ชุดละ 399.-
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์)
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ fono_9991@hotmail.com
  พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์
  รายละเอียดแนวข้อสอบ
  ส่งมาที่ 0843767277 คุณกิตติยา
  https://www.facebook.com/KittiTest

  ตอบลบ