หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิดรับสมัครสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2556 จำนวน 1,746 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบตำรวจวุฒิ ม.6 ปวช. ประจำปี 2556 จำนวน 1,746 อัตรา จากทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556 จำนวน 1,746 อัตรา ดังนี้

1. ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับ 
ในส่วนของ บช.น. จำนวน 982 อัตรา
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส. จำนวน 200 อัตรา และ ภ.7 จำนวน 64 อัตรา
3. ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด. จำนวน 500 อัตราการรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ 
http://www.policeadmission.com ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่มา http://www.thaionline1.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น