หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

เปิดสอบทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา


ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 200 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2556

ศูนย์การทหารราบ เปิดสอบทหารกองหนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

จำนวน 200 อัตรา 

รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 25 – 31 ม.ค. 56 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ แหล่งสมาคม
นายทหารค่ายธนะรัชต์(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

กำหนดการรับสมัครนอกสถานที่ดังนี้
- ทภ.1 และ ทบ.ส่วนกลาง วันที่ 16 – 17 ม.ค. 56 ณ ยศ.ทบ.
- ทภ.2 วันที่ 24 – 25 ม.ค. 56 ณ ค่ายสุรนารี จว.นครราชสีมา
- ทภ.3 วันที่ 21 – 22 ม.ค. 56 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พิษณุโลก
- ทภ.4 วันที่ 13 – 14 ม.ค. 56 ณ ค่ายวชิราวุธ จว.นครศรีธรรมราช 

>>>
รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น