หน้าเว็บ

ข่าวร้อน

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองมุกดาหาร เปิดสอบพนักงานเทศบาล งานราชการที่เปิดสอบ 2556


เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครงาน สมัครงานราชการ 2556


ประกาศรับสมัครงาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกอง/ฝ่ายต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมัครงานราชการ 2556

 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 26 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานพัฒนารายได้ จำนวน 4 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานขนส่งทางน้ำ จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถ งานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานแผนงานและโครงการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานนิติการ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป งานชุมชนเมือง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
วิธีการรับสมัครงาน
สำหรับผู้สนใจสมัครงานราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามประกาศ เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครงาน สมัครงานราชการ 2556 ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 4 – 12 ตุลาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
-->

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น